Nieuws

Vorige week was ik op bezoek bij het mooie Venlose bedrijf Akarton. Mike Noldus liet mij dit innovatieve en vooruitstrevende bedrijf zien. Akarton ontwikkelt, produceert en levert (golf)kartonnen commerciële en industriële verpakkingen.

Enkele speerpunten van Akarton zijn kwaliteit hoogwaardige producten en diensten, vooruitstrevende oplossingen en alles met respect voor mens en milieu. Middels uitgebreide energie- en CO2-reductieprogramma’s, verantwoorde grondstofkeuzes zoals FSC® of Next board/Next Fibre en respect voor de (mede)mensen draagt Akarton dagelijks bij aan een betere wereld. Dit blijkt wel o.a. uit hun eigen interne sociale werkplaats.

Mike Noldus is één van de bestuursleden en oprichters van Land van de Makers. Hij ziet de voordelen van samenwerken in de regio, maar ook benadrukt ook het belang van elkaar te kunnen leren op allerlei vlakken en om samen met de regio de maakindustrie nadrukkelijk op de kaart te zetten.

Wordt net zoals Akarton lid van Land van de Makers, zodat we samen kunnen nadenken over de toekomst van de maakindustrie in onze prachtige regio.

Meer informatie over lid worden: https://www.landvandemakers.nl/aanmelden-lvdm/

27 juli hebben we samen met bedrijven en experts bij elkaar gezeten om in te gaan op de transitie naar een groene circulaire industrie. Gastspreker Bas van Westerlo van Volantis heeft ons kennis bijgebracht én ons aan het denken gezet over het versnellen naar een circulaire economie. “Minder slecht is niet goed” aldus Bas.

Het lijkt nog lang maar in 2050 is een economie zonder afval het nieuwe normaal, waarbij alles draait op het hergebruiken van grondstoffen. In 2030, over 8,5 jaar, moeten er al 50% minder gebruik worden gemaakt van primaire grondstoffen. Op dit moment staat de teller in Nederland op 24% en wereldwijd is dit 8.6%. Met oog op de doelstelling van 2050 moeten we nog veel stappen nemen.

Alles wat je nieuw maakt moet anders zijn dan de primaire grondstof. Het mag over enkele jaren geen afval meer worden. Als bedrijf moet je hier stap voor stap mee bezig zijn. Het is van belang om te kijken naar alternatieven voor de primaire grondstoffen. We zetten hier de drie verschillende soorten smaken op een rij:

  • Bio based
  • Secundair
  • Hergebruik

Als we de stap naar een duurzame wereld écht willen maken, kunnen we dat alleen doen als de industrie en de bouw het voortouw neemt. We hebben als doel samen serieuze stappen te zetten om als regio de gewenste circulaire koploperspositie te ontwikkelen en claimen. Het is niet mogelijk om van de ene op de andere dag volledig circulair te zijn, dit is ook helemaal niet mogelijk. Maar Kijk eens naar de dingen die je als bedrijf kunt doen. “Het gaat erom dat we beter om gaan met deze aardbol en met onze grondstoffen.” Aldus Jan Houwen.  Zo kunnen we samen versnellen naar een circulaire wereld.

“Een visie zonder actie blijft een droom, met actie zonder visie blijf je in de waan van de dag. Een visie met een gedegen plan én uitvoering verandert de wereld.”  Nelson Mandela

Klanten gaan steeds meer vragen wat de voetprint is wat er tijdens het productieproces gerealiseerd wordt. Deze vraag zien wij de laatste jaren al meer toe noemen zegt Rob van Oene. Dit geeft aan dat de behoefte aan duurzaamheid bij de klant erg groot is.

We moeten samen kijken naar het grotere geheel en bouwen aan de dag van morgen. We kunnen ons allemaal afvragen wat is onze rol in deze transitie naar een volledige circulaire economie. Maar vraag ook eens aan andere bedrijven wat doe jij aan circulariteit en leer van elkaar.

Graag heten we jou ook welkom om lid te worden van Land van de makers en Techno Valley. Dit kan al vanaf €250,- per jaar voor kleinere bedrijven tot 25 fte, €1000,- voor bedrijven met 26 tot 100 fte en €2500,- voor bedrijven met 101 tot 500 fte.

Heb je interesse? Meld je hier aan.

 

De maakindustrie is de belangrijkste pijler van onze regionale economie.
Door de enorme diversiteit is de maakindustrie nauwelijks bekend en hier willen wij verandering in brengen.

Op initiatief van Canon, Technovalley en de Rabobank zijn een aantal maakbedrijven uit Noord-Limburg samen gaan zitten en hebben brandingscampagne Het Land van de Makers opgezet.
Deze brandingscampagne zou groots worden gelanceerd middels een Captains Dinner in het nieuwe hoofdgebouw van Canon. Dit kan door COVID-19 nu helaas niet door gaan.

Als alternatief nodigen wij u nu uit voor een Online Webinar. Wij zien er naar uit om u online te zien op dinsdag 8 december aanstaande!

Klik hier voor de uitnodiging. 

landvandemakerslogo2x

20 mei vond er een bijeenkomst plaats in Château Holtmühle.

Als makers geloven wij in de kracht van creatie. En onze daadkracht wordt steeds meer zichtbaar in Noord-Limburg. In Noord-Limburg zijn 26 marktleiders gevestigd die actief zijn in de maakindustrie. Ja u hoort het goed 26. Daar zijn we trots op!

Ledenbijeenkomst Techno Valley

Daarnaast zijn er nog zeer veel andere essentiële maakbedrijven in onze regio die vooraanstaande producten maken.

“Er moet meer executiekracht ontwikkeld worden”
Elkaar weer zien, spreken, ervaringen uitwisselen en van elkaar kunnen leren in deze bijzondere tijd. Dat was de insteek van de meest recente ledenbijeenkomst van Techno Valley Limburg, donderdag 27 augustus bij Château de Raay in Baarlo. Nadat de ledenbijeenkomst van 23 juni geannuleerd was in verband met maatregelen rondom COVID-19, was dit de eerste keer dat de leden van Techno Valley weer uitgenodigd waren voor een informeel samenzijn. Het was een bijzonder programma waarbij Antoine Wintels als speciale gast kwam te vertellen over zijn eerste belevenissen als voorzitter van Crossroads Limburg, wat dit instituut betekent voor de regio en in het bijzonder voor de maakindustrie.

Even voorstellen: Vera Schatorje
Vera Schatorje (38) uit Wanssum ondersteunt het bestuur van Techno Valley sinds kort met haar bedrijf GewoonVera! Ondernemersupport op secretarieel gebied, evenals bij de diverse acties die opgezet en uitgevoerd moeten worden.

Inleiding door Jan Houwen
Techno Valley is langzaam bezig met het opstarten van een aantal commissies, waaronder New Technologies. Ook zijn er ontwikkelingen op het gebied van Procesoptimalisatie. Het imago van de maakindustrie neerzetten blijft belangrijk. Dit stuk branding wordt op twee manieren ingezet:

- Canon, Rabobank en Techno Valley zijn bezig om de brandingsactie ‘Land van de Makers’ op te zetten. Dit idee is even geparkeerd in verband met fysieke onmogelijkheden vanwege COVID-19. Als dit te lang gaat duren, wordt er wellicht gekeken naar digitale mogelijkheden om de brandingsactie op te zetten.

- In de Circular Design Group lopen acties met een achttal projecten. Gekeken wordt hoe dit ingezet kan worden in de breedte van de regio. Het centrale thema Circular en Beyond van Crossroads sluit naadloos aan en er wordt gekeken hoe we met de maakindustrie ook verbindingen kunnen maken binnen de Regiostrategie en de  financieringsmiddelen

Antoine Wintels aan het woord
Antoine Wintels is op 1 januari begonnen als voorzitter van Crossroads Limburg. Daarvoor fungeerde hij bijna tien jaar lang als collegevoorzitter van het Summa College in Eindhoven. “Mijn visie was de school op te heffen en met de studenten tussen de bedrijven te gaan zitten. Dit werd vormgegeven door de opleiding Luchtvaartdienstverlener in terminal van Eindhoven airport neer te zetten. De laatste slag was alle BBL-opleidingen tussen bedrijven neer te zetten die toeleverancier zijn. Dat heeft een enorme samenwerking tussen bedrijfsleven en het opleidingen centrum opgeleverd. Daarna heb ik me verdiept in Crossroads Limburg, ik heb gesolliciteerd en ben per 1 januari begonnen. Waar ik me nu mee bezighoudt, is proberen executiekracht te ontwikkelen. De regio kan heel mooie dingen bereiken, er is heel veel ambitie en er is ook al heel veel bereikt. Na 20 jaar uit de regio weggeweest te zijn, zag ik bij terugkomst dat er aan verbindingen fantastische stappen zijn gezet op heel veel gebieden. Er is alleen in de eigen regio onvoldoende trots, te weinig kennis van wat er nu eigenlijk gebeurt en het is allemaal erg versnipperd met een groot gebrek aan executiekracht. Heel veel instituten en samenwerkingsverbanden hebben net niet genoeg volume en kracht om daadwerkelijk iets te kunnen betekenen. Ambities zijn torenhoog, ook van Techno Valley, maar wie gaat het doen? Waar komt de executiekracht vandaan? Mijn persoonlijke missie is te kijken of er door samenwerking in de verschillende economische sectoren en zeker ook in de maakindustrie meer executiekracht ontwikkeld kan worden.”

Wat is Crossroads Limburg?
Crossroads Limburg is een Triple Helix organisatie met de kennis- en opleidingsinstituten, de campusorganisatie, het bedrijfsleven en – heel bescheiden – de overheid. “Hoewel deze laatste actiever betrokken en sterker vertegenwoordigd zouden moeten zijn in de persoon van de burgemeesters”, aldus Antoine Wintels. “We proberen executiekracht te ontwikkelen door met de samenwerkende organisaties in de regio Noord-Limburg, met elkaar en gezamenlijk gehuisvest, mensen in verschillende sectoren aan het werk te krijgen met de diverse middelen die beschikbaar komen voor het stimuleren van de welvaart, te weten 75 miljoen. Het gaat daarbij dus niet over het promoten van de eigen organisatie, over Crossroads Limburg, over de gemeente of de regio, maar over de toekomst van dit gebied. Óf je doet mee aan de missie - het stimuleren van de brede welvaart - of niet.”

Wat doet Lucien Bongers?
Lucien Bongers is aangesteld als programmamaker van Crossroads Limburg, met als hoofdtaak lobby en beïnvloeding. Hij attendeert de overheid op perspectieven van de maakindustrie. Daarnaast helpt hij de maakindustrie ‘meer smoel te geven’ door verhalen te vertellen op sociale media over wat er in de maakindustrie gebeurt, om zodoende jonge mensen te laten kiezen voor een loopbaan in deze industrie. Ten derde faciliteert hij menskracht en middelen om individuele initiatieven uit het bedrijfsleven te ondersteunen en op gang te brengen. Dit kunnen projecten direct voor de eigen bedrijfsvoering zijn, maar ook indirecte projecten in samenwerking met andere partijen.

Welk type projecten zijn er momenteel?
Lucien Bongers: “Er hebben zich 42 projecten aangemeld. Een heleboel projecten vielen in eerste instantie af omdat het individuele hulpvragen betrof. Het gaat bij Crossroads Limburg echter meer om projecten en ideeën die bedrijven in alliantie, in gezamenlijkheid willen oppakken, maar waarvan ze de kar niet zelf kunnen trekken. Van die 42 bleven er ongeveer 20, veelal wat kleinere bedrijven over.

Voorbeeld 1: Een blauwe bessenteler in Broekhuizen met 40 hectare grond met als probleem dat in de zomer zijn planten kapot branden en in de herfst ze hagelschade hebben. Het idee was om de planten te beschermen met panelen. Dat zouden dan ook zonnepanelen kunnen zijn zodat het ook nog energie oplevert. Panelen leveren echter een probleem op voor de irrigatie, bovendien kon de teler dan niet meer op de traditionele manier plukken. Het project was dus de bescherming van de planten met zonnepanelen. Het concept dat hieruit voorkwam is het duurzaam ontwikkelen van landbouwgrond in gelaagdheid, met opwekking van energie en slimme pluktechnologie. De teler heeft een aanvraag gedaan om eigenaar te worden van dit concept en gaat het nu vermarkten aan telers met dezelfde problematiek.

Voorbeeld 2: Een bedrijf in de kartonnage in Venlo werkt met een beperkt aantal vierkante meters, wat het lastiger maakt om efficiënter te gaan produceren. De processen in het bedrijf vereisen bovendien veel fysieke mankracht. Er moest een project ontwikkeld worden om slimmer om te gaan met de beperkte ruimte en tegelijkertijd mensen fysiek te ontlasten. Meerdere MKB-bedrijven kampen met soortgelijke problematiek. Ook dit kan samen, in alliantie opgepakt worden.

Lucien: “In de eerste instantie komen bedrijven voor het geld. Maar wie bij onze Triple Helix organisatie komt, krijgt kennis waaraan het bedrijf zelf niet gedacht heeft. Het verbinden met en aanhaken van de juiste partijen zorgt voor extra kennis.”

Antoine Wintels sluit af met: “Voor ons is het belangrijk om het onderwijs en het bedrijfsleven dichter bijeen te brengen. Op een MBO maar ook een HBO leer je het snelst als je opdrachten uit de praktijk krijgt. Dan worden studenten vanzelf nieuwsgierig en gretig naar de theorie. Als voorbeeld: tien studenten mochten meedoen aan de Shell Eco-marathon in Londen, zelf hun auto ontwerpen, maken en er ook nog in rijden. Zo’n studenten gaan als een speer. Als school horen wij heel graag welke praktijkvragen bedrijven hebben, om hier studenten aan te verbinden. Want uiteindelijk zijn zij de toekomstige werknemers. Dat vergt wel geduld en tijd, maar op de lange termijn kan die samenwerking echt wel wat opleveren.”

Bron: Silk Writing Lottum