Ledenbijeenkomst mei 2016

De meest recente ledenbijeenkomst van Techno Valley, het regionale samenwerkingsverband van wereldwijd opererende hightech bedrijven in de maakindustrie, stond in het teken van Urban Food. De bijeenkomst vond plaats op 24 mei bij Hotraco Group in Hegelsom, waarbij de focus deze middag voornamelijk lag op de Business Unit HG Industrial.

Urban Food Processing

Urban Food Processing is gericht op het oplossen van vraagstukken rond de organisatie van de voedselvoorziening in grote steden en agglomeraties. Het is een thema dat op dit moment wereldwijd aandacht vraagt, en waarmee ook de Hotraco Group zich bezighoudt. Dr. P.J.A.M. (Peter Smeets), Wageningen University & Research Center, nam de aanwezigen tijdens een bijeenkomst mee in de ontwikkelingen op dat gebied, en bekeek daarbij met name het raakvlak tussen Urban Food en de maakindustrie. In de regio Noord-Limburg zit namelijk van beide veel; zowel industrie als agro business, aldus Smeets.  

Expert Metropolitan Food Clusters

Smeets is expert op het gebied van Metropolitan Food Clusters. In dergelijke clusters, in of nabij een stad, wordt voedsel geproduceerd voor de bewoners van die stad. De afstanden zijn klein tussen de plek waar geproduceerd en geconsumeerd wordt. En reststromen van het ene productieproces kunnen eenvoudig gebruikt worden als grondstof voor een ander proces. Wel zo duurzaam. Een kenmerk van deze ‘stad’ is dat ze vooral aan het handelen is met zijn omgeving. Echt platteland kent Nederland niet meer. Daarvoor moet je toch echt ver de grenzen over, vertelt Smeets. De Northwest European Delta Metropolis (ruwweg de driehoek Amsterdam-Lille-Ruhrgebied) met in totaal 35 miljoen inwoners, is te beschouwen als één grote Metropolitan Food Cluster. De metropolitane landbouw, de landbouw die de wereld voedt, komt voor het overgrote deel uit deze ‘stad’ met de provincie Limburg als geografisch middelpunt. In de Gouden Eeuw al dreef Nederland met vele landen handel, en ook nu nog heeft ons kikkerlandje een dominante positie binnen de wereldhandel, met name wat betreft horticultuur (groenten, fruit, bloemen, planten, bomen, bollen en zaden), vlees en zuivel maar ook plantaardige oliën en vetten. Uit onderzoek van Oxfam Novib naar de voedselsituatie in 125 landen blijkt bovendien dat Nederland wereldwijd het land met het beste voedsel is. 

Voedselproductie in de toekomst

De ontwikkelingen in de landbouw en voedselproductie baren Smeets echter zorgen. In 2040 hebben we 9 miljard mensen te voeden. Volgens de voorspelmodellen zullen Afrika en China tegen die tijd niet meer in staat zijn hun eigen inwoners te voeden; de groeiende vraag naar voedsel kan niet opgelost worden door lokale productie. Voedselzekerheid in de wereld kan alleen worden bereikt door middel van wereldwijde samenwerking en handel. Het traditionele systeem van kleine boertjes met trekkers op het land moet daarom gewijzigd worden in een systeem dat begint bij de vraag uit de stad, waarbij voedsel geproduceerd wordt in kassen. Deze productie zie je wereldwijd rond metropolen van de grond komen: clustering van bedrijven in glastuinbouwgebieden en agroparken, waarbij de toename van technologie tevens zorgt voor een lagere milieubelasting. Om een stad heen is nog ruimte voor grondgebonden productie. Op die manier is de voedselproductie rondom een stad georganiseerd.

Agrologistiek

De volgende kwestie is hoe de producten zo vers mogelijk bij de consument komen. De sleutel van het verhaal is agrologistiek: het vervoer, de opslag, de distributie en de regie van de agrostromen in de gehele agroketen. Een belangrijke functie daarbij spelen de infrastructuur en distributiecentra als Fresh Park Venlo, waarbij de distributiecentra de producten in no time de hele wereld over sturen, per uur reagerend op de veranderende vraag. De hele tracking en tracing is hierbij bovendien gegarandeerd, waardoor je alle informatie over de producten in de hele keten adequaat hebt: de oorsprong van het product kan worden herleid, maar ook welke bewerkingen deze in de keten heeft ondergaan, aldus Smeets.  

Hiermee draagt Smeets meteen dé oplossing aan om te voorkomen dat het hele Midden-Oosten in 2040 naar Europa komt om hier eten te halen, t.w. door de moderne technologie de wereld over te sturen. En dat is precies wat de Hotraco Group al ruim veertig jaar doet: meet- en regelapparatuur voor onder meer de aardappelbewaaropslag-, tuinbouw- en livestockbranche, de industrie en de waterbehandelings- en gebouwbeheersector de hele wereld over sturen. In de ontwikkeling van dergelijke hardware liggen kansen, waarbij de samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven cruciaal is om innovaties gaande te houden. Een taak die de hightech maakbedrijven van Techno Valley, en daarmee ook de Hotraco Group, uitstekend op zich nemen.