Terugblik Ledenbijeenkomst “Er moet meer executiekracht ontwikkeld worden”

“Er moet meer executiekracht ontwikkeld worden”
Elkaar weer zien, spreken, ervaringen uitwisselen en van elkaar kunnen leren in deze bijzondere tijd. Dat was de insteek van de meest recente ledenbijeenkomst van Techno Valley Limburg, donderdag 27 augustus bij Château de Raay in Baarlo. Nadat de ledenbijeenkomst van 23 juni geannuleerd was in verband met maatregelen rondom COVID-19, was dit de eerste keer dat de leden van Techno Valley weer uitgenodigd waren voor een informeel samenzijn. Het was een bijzonder programma waarbij Antoine Wintels als speciale gast kwam te vertellen over zijn eerste belevenissen als voorzitter van Crossroads Limburg, wat dit instituut betekent voor de regio en in het bijzonder voor de maakindustrie.

Even voorstellen: Vera Schatorje
Vera Schatorje (38) uit Wanssum ondersteunt het bestuur van Techno Valley sinds kort met haar bedrijf GewoonVera! Ondernemersupport op secretarieel gebied, evenals bij de diverse acties die opgezet en uitgevoerd moeten worden.

Inleiding door Jan Houwen
Techno Valley is langzaam bezig met het opstarten van een aantal commissies, waaronder New Technologies. Ook zijn er ontwikkelingen op het gebied van Procesoptimalisatie. Het imago van de maakindustrie neerzetten blijft belangrijk. Dit stuk branding wordt op twee manieren ingezet:

- Canon, Rabobank en Techno Valley zijn bezig om de brandingsactie ‘Land van de Makers’ op te zetten. Dit idee is even geparkeerd in verband met fysieke onmogelijkheden vanwege COVID-19. Als dit te lang gaat duren, wordt er wellicht gekeken naar digitale mogelijkheden om de brandingsactie op te zetten.

- In de Circular Design Group lopen acties met een achttal projecten. Gekeken wordt hoe dit ingezet kan worden in de breedte van de regio. Het centrale thema Circular en Beyond van Crossroads sluit naadloos aan en er wordt gekeken hoe we met de maakindustrie ook verbindingen kunnen maken binnen de Regiostrategie en de  financieringsmiddelen

Antoine Wintels aan het woord
Antoine Wintels is op 1 januari begonnen als voorzitter van Crossroads Limburg. Daarvoor fungeerde hij bijna tien jaar lang als collegevoorzitter van het Summa College in Eindhoven. “Mijn visie was de school op te heffen en met de studenten tussen de bedrijven te gaan zitten. Dit werd vormgegeven door de opleiding Luchtvaartdienstverlener in terminal van Eindhoven airport neer te zetten. De laatste slag was alle BBL-opleidingen tussen bedrijven neer te zetten die toeleverancier zijn. Dat heeft een enorme samenwerking tussen bedrijfsleven en het opleidingen centrum opgeleverd. Daarna heb ik me verdiept in Crossroads Limburg, ik heb gesolliciteerd en ben per 1 januari begonnen. Waar ik me nu mee bezighoudt, is proberen executiekracht te ontwikkelen. De regio kan heel mooie dingen bereiken, er is heel veel ambitie en er is ook al heel veel bereikt. Na 20 jaar uit de regio weggeweest te zijn, zag ik bij terugkomst dat er aan verbindingen fantastische stappen zijn gezet op heel veel gebieden. Er is alleen in de eigen regio onvoldoende trots, te weinig kennis van wat er nu eigenlijk gebeurt en het is allemaal erg versnipperd met een groot gebrek aan executiekracht. Heel veel instituten en samenwerkingsverbanden hebben net niet genoeg volume en kracht om daadwerkelijk iets te kunnen betekenen. Ambities zijn torenhoog, ook van Techno Valley, maar wie gaat het doen? Waar komt de executiekracht vandaan? Mijn persoonlijke missie is te kijken of er door samenwerking in de verschillende economische sectoren en zeker ook in de maakindustrie meer executiekracht ontwikkeld kan worden.”

Wat is Crossroads Limburg?
Crossroads Limburg is een Triple Helix organisatie met de kennis- en opleidingsinstituten, de campusorganisatie, het bedrijfsleven en – heel bescheiden – de overheid. “Hoewel deze laatste actiever betrokken en sterker vertegenwoordigd zouden moeten zijn in de persoon van de burgemeesters”, aldus Antoine Wintels. “We proberen executiekracht te ontwikkelen door met de samenwerkende organisaties in de regio Noord-Limburg, met elkaar en gezamenlijk gehuisvest, mensen in verschillende sectoren aan het werk te krijgen met de diverse middelen die beschikbaar komen voor het stimuleren van de welvaart, te weten 75 miljoen. Het gaat daarbij dus niet over het promoten van de eigen organisatie, over Crossroads Limburg, over de gemeente of de regio, maar over de toekomst van dit gebied. Óf je doet mee aan de missie - het stimuleren van de brede welvaart - of niet.”

Wat doet Lucien Bongers?
Lucien Bongers is aangesteld als programmamaker van Crossroads Limburg, met als hoofdtaak lobby en beïnvloeding. Hij attendeert de overheid op perspectieven van de maakindustrie. Daarnaast helpt hij de maakindustrie ‘meer smoel te geven’ door verhalen te vertellen op sociale media over wat er in de maakindustrie gebeurt, om zodoende jonge mensen te laten kiezen voor een loopbaan in deze industrie. Ten derde faciliteert hij menskracht en middelen om individuele initiatieven uit het bedrijfsleven te ondersteunen en op gang te brengen. Dit kunnen projecten direct voor de eigen bedrijfsvoering zijn, maar ook indirecte projecten in samenwerking met andere partijen.

Welk type projecten zijn er momenteel?
Lucien Bongers: “Er hebben zich 42 projecten aangemeld. Een heleboel projecten vielen in eerste instantie af omdat het individuele hulpvragen betrof. Het gaat bij Crossroads Limburg echter meer om projecten en ideeën die bedrijven in alliantie, in gezamenlijkheid willen oppakken, maar waarvan ze de kar niet zelf kunnen trekken. Van die 42 bleven er ongeveer 20, veelal wat kleinere bedrijven over.

Voorbeeld 1: Een blauwe bessenteler in Broekhuizen met 40 hectare grond met als probleem dat in de zomer zijn planten kapot branden en in de herfst ze hagelschade hebben. Het idee was om de planten te beschermen met panelen. Dat zouden dan ook zonnepanelen kunnen zijn zodat het ook nog energie oplevert. Panelen leveren echter een probleem op voor de irrigatie, bovendien kon de teler dan niet meer op de traditionele manier plukken. Het project was dus de bescherming van de planten met zonnepanelen. Het concept dat hieruit voorkwam is het duurzaam ontwikkelen van landbouwgrond in gelaagdheid, met opwekking van energie en slimme pluktechnologie. De teler heeft een aanvraag gedaan om eigenaar te worden van dit concept en gaat het nu vermarkten aan telers met dezelfde problematiek.

Voorbeeld 2: Een bedrijf in de kartonnage in Venlo werkt met een beperkt aantal vierkante meters, wat het lastiger maakt om efficiënter te gaan produceren. De processen in het bedrijf vereisen bovendien veel fysieke mankracht. Er moest een project ontwikkeld worden om slimmer om te gaan met de beperkte ruimte en tegelijkertijd mensen fysiek te ontlasten. Meerdere MKB-bedrijven kampen met soortgelijke problematiek. Ook dit kan samen, in alliantie opgepakt worden.

Lucien: “In de eerste instantie komen bedrijven voor het geld. Maar wie bij onze Triple Helix organisatie komt, krijgt kennis waaraan het bedrijf zelf niet gedacht heeft. Het verbinden met en aanhaken van de juiste partijen zorgt voor extra kennis.”

Antoine Wintels sluit af met: “Voor ons is het belangrijk om het onderwijs en het bedrijfsleven dichter bijeen te brengen. Op een MBO maar ook een HBO leer je het snelst als je opdrachten uit de praktijk krijgt. Dan worden studenten vanzelf nieuwsgierig en gretig naar de theorie. Als voorbeeld: tien studenten mochten meedoen aan de Shell Eco-marathon in Londen, zelf hun auto ontwerpen, maken en er ook nog in rijden. Zo’n studenten gaan als een speer. Als school horen wij heel graag welke praktijkvragen bedrijven hebben, om hier studenten aan te verbinden. Want uiteindelijk zijn zij de toekomstige werknemers. Dat vergt wel geduld en tijd, maar op de lange termijn kan die samenwerking echt wel wat opleveren.”

Bron: Silk Writing Lottum