Twan Beurskens bezoekt Techno Valley, de 2e industrieel krachtigste regio van Nederland

Twan Beurskens heeft afgelopen maand Techno Valley bezocht. Hieronder leest u waar hij denkt dat kansen liggen voor innovatieve high tech maakbedrijven. Hij ziet Limburg als een stad met 1 miljoen inwoners met een aandeel van 40 miljard euro in de Nederlandse economie.

De Nederlandse (inclusief de Limburgse] markt is klein. De kracht moet daardoor gezocht worden in Internationale handel en innovatie. Als voorbeeld noemt Beurskens de papierindustrie in Limburg, nummer 2 van Nederland. Limburg telt 6 papierfabrieken, die nagenoeg alles samen doen, maar ze blijven wel elkaars concurrenten. Ze delen risico’s, zoeken naar gezamenlijke financieringsmogelijkheden en beheren samen een eigen database. Motto: Als je niet samenwerkt, is het risico te groot. Als je samen financiert beperk je niet alleen het risico maar wordt het ook beter.

Limburg heeft zich volledig gecommitteerd aan Zuidoost Nederland, aan Brainport Eindhoven. Dit is cruciaal voor Noord- en Midden-Limburg. Iedereen ziet zich als het centrum van Europa, maar dat is onzin. Je moet onderscheidend zijn.

Limburg is de 3e exporterende regio van het land. Buitenlandse multinationals zijn belangrijk ook voor het MKB. Wat buitenlandse investeringen en grondverkoop betreft staat Venlo nummer 1 in Nederland.

Samenwerking met Vlaanderen en Noord-Rijn-Westfalen is een voornaam speerpunt. Barrières moeten doorbroken worden. In de subsidiepot voor een Europees programma tot 2020 zit een bedrag van 65 miljoen euro voor Limburg/Brabant. Dit zijn subsidies voor innovaties op het vlak van:

  •        Agrifood
  •        Onderwijs
  •        Infrastructuur
  •        Cross-over hightech maakindustrie
  •        Logistiek en service

Onlangs is de Economic Development Board opgericht. Dit is een netwerk van vertegenwoordigers uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven en gaat de agenda van de regio voor de komende 10 jaar opstellen. Hiervoor is vanuit de regio gemeenten 1 miljoen euro beschikbaar gesteld om positieve ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en innovatie te stimuleren, en de provincie zal gekoppeld aan de projecten op de regioagenda ook middelen beschikbaar stellen om de economie krachtig te ondersteunen.