Nederland maakt, óók in Limburg!

Op de landelijke 'Dag van de Industrie' (19 januari jl.) werd het belang van industrie en industriële waardeketens voor onze internationale positie nogmaals benadrukt. De kern van het hieraan ten grondslag liggende rapport "Nederland Maakt!", geïnitieerd door het ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW en MKB-Nederland, is vervat in bijgaand rapport.

Nogmaals wordt hierin het beeld bevestigd dat onze nationale groei en export in hoge mate afhankelijk is van de bijdrage uit de industrie. Dit geldt nog meer voor Limburg en in bredere zin de Brainport2020 regio Zuidoost-Nederland waar 35% van onze nationale export en 45% van de private R&D uitgaven gerealiseerd worden.
Ook de LWV onderneemt sinds jaar en dag allerlei initiatieven om het belang van deze sector voor onze nationale groeiagenda te onderstrepen. Te denken valt hierbij aan initiatieven als de Limburgse Versnellingstafels en verschillende bijeenkomsten voor de maakindustrie. Ook de door de Provincie ingezette lijn voor Noord-Limburg (EDB) dient  actief opgepakt en doorgezet te worden, gebruik makend van de aanwezigheid van belangrijke bedrijven als nichespelers in de maakindustrie.

Laten we nu daadwerkelijk gebruik gaan maken van aanwezige kennis in ons omringende buitenland en Euregionalisering concreet maken met het bedrijfsleven in de lead en actieve participatie door overheden en kennisinstellingen.

Nederland maakt!.pdf

Klik hier voor het webbericht van VNO-NCW.