Ontwikkellijnen

Techno Valley stimuleert samenwerking van hightech bedrijven in de maakindustrie.  

Er zijn 4 ontwikkellijnen geformuleerd waarbinnen leden van Techno Valley gezamenlijk samenwerken aan innovatie.
De 4 ontwikkellijnen zijn:

  • Urban Food
  • Servitization
  • Circular Science Lab
  • Smart Industrie

Samenwerking langs de genoemde vier ontwikkellijnen is de basis om te komen tot een verdubbeling van de economische waarde van de maakindustrie in Noord- en Midden-Limburg.

Urban Food Processing is gericht op het oplossen van vraagstukken rond de organisatie van de voedselvoorziening in grote steden en agglomeraties. Het is een thema dat op dit moment wereldwijd aandacht vraagt.

De werkgroep ‘servitization’ heeft als doelstelling om de ‘ontwikkeling en introductie van nieuwe service business te versnellen’. De leden van de werkgroep doen dit door onderling te klankborden volgens een vooropgezette structuur in een cyclus van 6 maanden. Ieder bedrijf doorloopt daarin de volgende stappen:

Smart industry wordt gedreven door een slimme inzet van ict, waarbij machines onderling met elkaar verbonden zijn en digitaal worden aangestuurd. Deze verbinding geldt niet alleen binnen fabrieken, maar ook tussen bedrijven onderling en tussen klanten; het gaat om slimme producten, processen en diensten. Ook gaat dit over het inspelen op de nieuwe vragen die in de markt verwacht worden, zoals het circulair ontwerpen en het duurzaam produceren (sustainability).

Venlo is in 2013 uitgeroepen tot ‘Global C2C Capital’ en daarmee (h)erkend als bakermat voor ontwikkeling, toepassing en kennisoverdracht met betrekking tot ‘cradle to cradle’.