Circular Science Lab

Venlo is in 2013 uitgeroepen tot ‘Global C2C Capital’ en daarmee (h)erkend als bakermat voor ontwikkeling, toepassing en kennisoverdracht met betrekking tot ‘cradle to cradle’.

Momenteel worden de vervolgstappen gezet om in samenhang en verbinding met het onderwijsveld activiteiten op dit vlak in te bedden in beleid, uitvoering en onderwijs met als doel deze propositie succesvol te ontwikkelen en de stad en regio verder te versterken als innovatieplatform voor circulair design

Omdat in Noord- en Midden-Limburg ‘’alles gemaakt kan worden’’ sluit voortvarende toepassing van circulair design bij producten goed aan bij de identiteit en de mogelijkheden om op dit gebied een koploperspositie te ontwikkelen en te claimen.