Smart Industrie

Smart industry wordt gedreven door een slimme inzet van ict, waarbij machines onderling met elkaar verbonden zijn en digitaal worden aangestuurd. Deze verbinding geldt niet alleen binnen fabrieken, maar ook tussen bedrijven onderling en tussen klanten; het gaat om slimme producten, processen en diensten. Ook gaat dit over het inspelen op de nieuwe vragen die in de markt verwacht worden, zoals het circulair ontwerpen en het duurzaam produceren (sustainability).

 

Smart Industry maakt onder meer gebruik van sensoren en hoogwaardige ICT-netwerken om vergaande digitalisering van product- en procesinformatie te realiseren, en van nieuwe fabricagemethoden, zoals 3D-printen. De kennis en technologieën die ingezet worden jagen innovaties aan.

Deze nieuwe industrie is méér dan technologie alleen. Het gaat ook om de interactie tussen techniek en mensen. Innovatief management, opleidingen voor (toekomstige) werknemers, sociale innovatie, netwerkorganisaties en samenwerking tussen bedrijven zijn een essentieel onderdeel.