Urban Food

Urban Food Processing is gericht op het oplossen van vraagstukken rond de organisatie van de voedselvoorziening in grote steden en agglomeraties. Het is een thema dat op dit moment wereldwijd aandacht vraagt.

De agro gerelateerde maakindustrie (en vooral de machinebouw) is sterk ontwikkeld in toegepaste kennis bij het opzetten van productieprocessen en de daarbij noodzakelijke procestechnologie voor de foodsector. Door bundeling van de aanwezige kennis en technologie in een pilotplant komt men tot gezamenlijke kennisontwikkeling en creëert men een showroom voor de internationale markt, waar in de toekomst een gigantische omwenteling gaat plaatsvinden in het denken over voedsel en de productie hiervan.